SHARE

“Është e lehtë të dashurohen njerëzit në kujtime; e vështirë është ti duash ata kur janë këtu, para jush.”

“Ëndërrat realizohen. Pa këtë mundësia, natyra nuk do na nxiste ti kemi ato.”

“Dua të shkruaj libra të cilat zhbllokojnë rrëmujën e trafikut në kokën e secilit.”

“Ne jemi të destinuar për ta dashur njëri – tjetrin; ne vështirë se mund të ekzistojmë jashtë dashurisë sonë; pa të ne jemi thjeshtë kafshë, me një lindje dhe një vdekje dhe një frikë të vazhdushme në mes.”

“Artisti sjell diçka në botë e cila s’ka ekzistuar më parë dhe këtë ai e bënë pa shkatërruar diçka tjetër.”

“Më pelqejnë të moshuarit. Ata mund të jenë bastard të mrekullueshëm sepse s’kanë asgjë për të humbur. Të vetmit njerëz që mund të jenë vetja janë fëmijët dhe të moshuarit.”

John Updike