SHARE

“Unë do të duhej ta besoja religjionin e njerëzve, i cili ishte vetëm ajo që unë do të mund ta dëshiroja, por mjerisht,  kjo është e pamundur. Unë vërtetë s’kam religjion, sepse Zoti im, duke qenë një frymë e shfaqur vetëm nga arsyeja për të ekzistuar, vetitë e të cilit janë krejtësisht të panjohura, nuk paraqet asnjë ndihmë për jetën time.

Unë nuk e kam as doktrinën e rehatshme të famulltarit që thotë se secili veprim i mirë e ka shpërblimin e tij dhe se secili mëkat falet. I gjithë religjioni im është ky: kryeje secilin obligim dhe mos prit asnjë shpërblim për të, as në këtë jetë e as në atë të përtejmën.”

Bertrand Russell, Greek Exercises