SHARE

“Vartësia mund të duket si dashuri sepse ajo është një forcë e cila u shkakton njerëzve lidhje të ashpër të vetvetes me dikë tjetër. Por në realitet kjo nuk është dashuri; është një formë e anti – dashurisë.

Gjenezën e saj ajo e ka në dështimin prindëror për të dashur dhe kjo e përforcon dështimin. Ajo kërkon të marrë më shumë se sa të jap. Ajo i ushqen shprehitë fëmijërore më shumë se sa rritjen.

Ajo punon të ngre kurthe dhe të shtrëngoj, më shumë se sa të çliroj. Përfundimisht, ajo punon të shkatërroj më shumë se sa të ndërtoj marrdhënie, dhe i shkatërron më shumë se sa që i ndërton njerëzit.”

M. Scott Peck, “Rruga nëpër të cilën rrallë shkohet”