SHARE

….Në një s’kemi kohë
Vdesë edhe ajo që kemi për të thënë

Në një pasojë
A në një skenë heshtjeje
Gjithçka i lihet të nesërmes në dy a tri fjalë

Në një copë kohe… a në një copë rruge
Ndodh që as fjalët më fjalë nuk flasin

Kuptohesh dhe kupton pak më ndryshe
Pak më shumë ose pak më pak

…Njëjtë si në një të djeshme
… Në një kemi kohë
Çdo të kishim thënë më tepër..!

Jegi