SHARE

“Njohja e vetes është fillimi i gjithë mençurisë.”

“Të kuptosh do të thotë të vuash.”

“Nuk është e mjaftushem të fitohet lufta; është shumë më e rëndësishme të organizohet paqja.”

“Njeriu mendje-lartë më shumë duhet të brengoset për të vërtetën se sa për atë që mendojnë të tjerët.”

“Nuk gjithmonë e njejtë të jesh njeri i mirë dhe qytetar i mirë.”

“Dinjiteti nuk qëndron në posedimin e ndereve, por në të qenurit i vetëdijshëm se i meritojmë ato.”

Arsitoteli