SHARE

“Është e vështirë të komunikohet diçka saktësisht, prandaj mardhëniet ideale mes njerëzve është e vështirë të gjenden.”

“Dyshimi është një sëmundje që vjen nga dija dhe ju dërgon në çmenduri.”

“E vërteta nuk ekziston. Ekziston vetëm përceptimi.”

“Ju duhet një nivel i lartë i korrupsionit ose një zemër shumë e madhe, për të dashuruar gjithçka.”

“E gjithë ëndërra e demokracisë është ta ngrisë proletariatin në nivelin e budallallëkut të cilin e ka arritur borgjezia.”

“Çdo gjë bëhet interesante nëse shikoni mjaftueshëm gjatë në të.”

Gustave Flaubert