SHARE

“Ai që bindet nuk e dëgjon veten.”

“Përgjërimi ynë për një mik është tradhëtari ynë. Dhe shpeshherë, me dashurinë tonë ne duam vetëm ta kapërcejmë zilinë. Dhe shpeshherë, ne sulmojmë dhe i bëjmë vetët tona armiqë, vetëm për ta mbajtur të fshehur ndjeshmërinë tonë.”

“Ti thua se një kauzë e mirë do ta shenjtëroj madje edhe luftën! Unë të them se një luftë e mirë është ajo që e shenjtëron çdo kauzë.”

“A jeni ju një skllav? Atëherë ju nuk mud të bëheni një mik. A jeni ju një tiran? Atëherë ju nuk mund të keni miq.”

“Një ditë ti duhet të dashurosh përtej vetes tënde! Prandaj, fillimisht mëso të dashurosh. Dhe për këtë ti duhet ta pish kupën më të hidhur të dashurisë tënde.”

“Heshtja është më e keqja. Të gjitha të vërtetat që mbahen të heshtura bëhen helmuese”

“Ekziston më shumë mençuri  në trupin tuaj se sa në filozofin tuaj më të thellë.”

“Ju shikoni lart sepse dëshironi të lartësoheni. Unë shikoj poshtë sepse jam lart.”

“Do ta besoja vetëm Zotin që di të vallëzoj.”

Friedrich Nietzsche, “Kështu foli Zarathustra”