SHARE

“Që nga fillimi, njerëzit e kan përdorur zotin për të justifikuar të pa justifikueshmen.”

“Diçka ishte gabuar keq me jetën shpirtërore të planetit… tepër shumë djajë brenda njerëzve, duke pretenduar besimin në Zot.”

“Pyetje: Çka është e kundërta e besimit?
Nuk është mosbesimi, sepse është shumë i sigurtë, i mbyllur. Vetë mosbesimi është njëfarë lloj besimi.

Është dyshimi.”

“Askush nuk mund ta vlerësoj një plagë të brendshme nga lëndimi sipërfaqësorë i saj.”

“Një popull që ka mbetur i bindur rreth madhështisë dhe pacenueshmërisë së vetë, i cili ka zgjedhur të besoj një mit të tillë përballë fakteve evidente, është një popull i mbërthyer nga një lloj gjumi ose marrëzie.”

“Nuk ka hidhërim më të madh se sa ai i njeriut i cili e zbulon se ka qenë duke besuar në një fantazmë.”

“Nuk është në rregull për artistin të bëhet shërbyes i shtetit.”

“Qënjet njerëzore që largohen nga Zoti e humbasin dashurinë dhe sigurinë.”

“Për t’u rilindur ju fillimisht duhet të vdisni.”

Salman Rushdie, “Vargjet Satanike”