SHARE

“Ju flsini atëherë kur nuk jeni më në paqe me mendimet e juaja.” – Kahlil Gibran

“Njeriu është e vetmja krijesë që refuzon të bëhet ajo që është.” – Albert Camus

“Pa devijim nga normat, progresi është i pamundur.” – Frank Zappa

“Mund të ketë kohë kur ne jemi të pafuqishëm për ta parandaluar padrejtësin, por nuk duhet kurrë të ekzistojë ajo kohë kur ne dështojmë të protestojmë kundër saj.” – Elie Wiessel

“Nuk duhet kurrë të verbohesh aq shumë me patriotizëm sa të mos mund të ballafaqohesh me realitetin. E gabuara është e gabuar, pavarësisht kush e bën ose kush e thotë atë.” – Malcol X

“Detyra e parë e një njeriu është të mendoj për veten.” – Jose Marti

“Është një shprehi ironike e qënjeve njerëzore të vrapojn më shpejt atëherë kur e humbasin rrugën.” – Rollo May

“Njeriu vuan vetëm sepse e merr seriozisht atë që Zoti e krijuar për dëfrim.” – Alan Wilson Watts

“Kurrë nuk do të vdisja për bindjet e mija sepse ato mund të jenë të gabuara.” – Bertrand Russel

“Udhëtimi është ai që na e sjell lumturinë dhe jo destinacioni.” – Dan Millman

“Njerëzit e dijn çfarë bëjnë; shpeshherë atë e dijnë edhe pse e bëjnë atë që e bëjnë; por ajo që ata nuk e dijn është se çfarë bënë ajo që ata e bëjnë.” – Michel Foucault

“Hakmarrja më e mirë është të mos bëhesh si armiku yt.” – Marcus Aurelius