SHARE

“Mos u lut për një jetë të lehtë. Lutu për forcë që pastaj të mund ta përballosh një jetë të vështirë.”

“Bëhu i lumtur por kurrë i kënaqur.”

“Gabimet janë gjithmonë të falshme, nëse që i bënë e ka guximin t’i pranoj ato.”

“Një njeri i mençur më shumë mund të mësoj nga një pyetje idiote, se sa që një budalla mund të mësoj nga një pyetje e mençur.”

“Mos i’u frikëso dështimit – dështimi nuk është krim, por ambiciet e ulëta janë. Në synime të mëdha, është e lavdishme madje edhe të dështosh.”

“Nuk i frikësohem atij që i ka praktikuar njëmijë lëvizje nga njëherë, por i frikësohem atij i cili një lëvizje të vetme e ka praktikuar njëmijë herë.”

“Në hell me rrethanat, mundësitë i krijojë unë.”

“Çelësi i pavdekësisë është fillimisht të jetohet një jetë që i’a vlenë të kujtohet.”

“Bëhu gjithmonë vetja, shprehe veten, ke besim tek vetja. Mos dil jasht të kërkosh për ndonjë personalitet të suksesshëm dhe pastaj ta kopjosh atë.”

“Dija do të ju jap pushtet, ndërsa karakteri respekt.”

“Ata që janë të pavetëdijshëm që janë duke ecur nëpër errësirë, nuk do ta kërkojnë kurrë dritën.”

Brus Lee