SHARE

“Disa gra zgjedhin t’i shkojn pas ëndërrave të tyrë përderisa disa të tjera zgjedhin t’i shkojn pas burrave të tyre. Nëse hamendje se cilën rrugë ta ndiqni, mos harroni se karriera e juaj kurrë nuk do të zgjohet dhe të ju tregojë se ajo nuk ju dashuronë më.” – Lady Gaga

“Ata nuk pajtoheshin shumë mes vete. Në fakt, ata nuk pajtoheshin për asgjë. Ata luftonin dhe e sfidonin njëri-tjetrin çdo ditë. Por pavarësisht dallimeve mes vete, ata e kishin të përbashkët një gjë shumë të rëndësishme: Ata çmendeshin pas njëri-tjetrit.” – Nicholas Sparks

“Atëherë kur dashuria nuk është çmenduri, ajo nuk është dashuri.” – Pedro Calderon de la Barca

“Kurrë mos e mbyllni gojën para atyre që e keni hapur zemrën.” – Charles Dickens

“Kur vjen puna tek meshkujt të cilët janë të interesuar për ty, është shumë e thjeshtë; Thjeshtë injoroje çdo gjë që ata flasin dhe kushtoj vëmendje vetëm asaj që ata e bëjnë.” – Randy Pausch

“Nëse një burrë ju dëshiron, asgjë nuk mund ta mbajë atë larg teje; nëse nuk ju dëshiron, asgjë nuk mund ta mbajë atë pranë teje.” – Oprah Winfrey

“Vetëm dashuria ndaj një gruaje të mirë do ta bëjë një burrë ta vë në dyshim secilën zgjedhje, secilin veprim. Vetëm dashuria e bënë një luftëtarë të hezitojë nga frika se mos i duket mizorë zonjës së tij. Vetëm dashuria e bënë një burrë më të mirin që ai ndonjëherë mund të jetë dhe gjithashtu edhe më të dobëtin. Ndonjëherë, që të dyja në të njejtën kohë.” – Laurell K. Hamilton

“Atij nuk i bëhej vonë nëse ajo ishte zemërgurë, e egër dhe vulgare, e marrë dhe koprrace. Ai e dashuronte atë. Ai më përpara do të jetonte në mjerim me atë se sa në lumturi me dikë tjetër.” – W. Somerset Maugham