SHARE

“Gjëja vërtetë e rëndësishme është jo vetëm të jetosh, por të jetosh mirë dhe për të jetuar mirë do të thotë, mes shumë gjërave tjera të kënaqshme në jetë, të jetosh sipas parimeve tua.” – Sokrati

“Njerëzit, ashtu sikur shumë kafshë, kanë rënë brenda zakonit të secilit njeri për të menduar vetëm për interesat e veta personale dhe e kanë arritur ekstremin e krenarisë, në të cilin, ashtu sikur kafshët, ata egërsohen dhe sulmojnë edhe për bezdin më të vogël. Prandaj, pavarësisht sa është e madhe turma, ata po jetojnë sikur kafshët e egra në një vetmi të thellë të shpirtit dhe vullnetit.” – Giambattista Vico

“Ju mund ti këpusni të gjitha lulet, por nuk mund ta ndalni ardhjen e pranverës.” – Pablo Neruda

“E vërteta nuk është diçka që është jashtë dhe duhet zbuluar, por diçka që është brenda dhe duhet kuptuar.” – Osho

“Ne kurrë nuk jemi më të pambrojtur ndaj vuajtjes se sa atëherë kur dashurojmë.” – Sigmund Freud

“Nëse dashuria nuk është marrëzi, ajo nuk është dashuri.” – Pedro Calderón de la Barca

“Pyetja kryesore për jetën pas vdekjes nuk është nëse ajo ekziston vërtetë ose jo, por nëse ekziston çfarë problemi realisht zgjidh?” – Ludwig Wittgenstein

“Mënyra më e pabesë për ta dëmtuar një kauzë është mbrojtja e qëllimshme e saj me argumente të gabuara.” – Friedrich Nietzsche

“Mos e trajnoni një fëmijë të mësojë me forcë ose vrazhdësi, por drejtojeni deri tek njohja përmes asaj që e argëton mendjen e tij, sepse në këtë mënyrë ju do të keni më shumë mundësi ta zbuloni me saktësi, aftësin e veçantë të gjenialitetit të secilit.” – Platoni

“Është mirë të duash shumë gjëra, sepse aty qëndron forca e vërtetë dhe kushdo që dashuron shumë, ai edhe bënë shumë, përmbush shumë dhe çkado që bëhet më dashuri, bëhet mirë.” – Vincent Van Gogh

“Kam mësuar përmes disa përvojave të hidhura një mësim suprem: ta ruaj zemërimin; ashtu sikur se nxehtësia e cila nëse ruhet mund të shndërrohet në energji, ashtu edhe zemërimi ynë nëse kontrollohet mund të shndërrohet në një forcë e cila mund ta lëviz botën.” – Mahatma Gandhi

“Çdo gjë është e mirë përderisa vjen nga duart e krijuesit të botës, por ajo degjeneron atëherë kur bie në duart e njeriut.” – Jean-Jacques Rousseau

“Të gjitha gjërat e mëdha, fillimisht duhet të mbajnë maska tmerruese dhe të llahtarshme, në mënyrë që ta skalisin veten në zemrën e njerëzimit.” – Friedrich Nietzsche

“Dashuria është si një Pemë: ajo rritet nga vetvetja thellë në qënjen tonë dhe vazhdon të lulëzojë mbi një zemër. Një fakt i pashpjegueshëm rreth saj është se dashuria sa më e verbër që është, aq më këmbëngulëse është ajo. Ajo kurrë nuk është me e fortë se sa atëherë kur është plotësisht e paarsyeshme.” – Victor Hygo

“Njeriu më së paku është vetvetja atëherë kur ai flet nga personaliteti i tij. Jepi atij një mask dhe ai do të ta thotë të vertetën.” – Oscar Wilde/filozofia.al