SHARE

Ka kaq ditë që s’të harroj
Dhe në ëndërr mend të mbaj
Je veç ti që rrinë e shkon
E kthehesh prapë në një mall

Kur ditët në ditë ty t’i përcjelli
Të çojë largë si në pakthim
Rrallë do ketë të tjera herë
Të tjera ndoshta si kjo ditë

Më kujto kur të kujtohem
Veç atë ditë ruaje ti
Syve hijen mos ia fal
As natës hënën me vetmi

Në cilën pritje pritesh ti
Në cilën ëndërr, fjalë a mall
Ka kaq zhurmë largësia jote
Që vdesë heshtur si një përrallë

/Jegi/