SHARE

“Synimi i edukimit është avancimi i diturisë dhe përhapja  e së vërtetës.”

“Sa më shumë rritet dituria jonë, aq më shumë shpaloset injoranca jonë.  ”

“Fëmija i keq edukuar është fëmijë I humbur.”

“Njeri mund të vdes, kombet mund të ngrihen dhe bie, por ideja vazhdon të jetojë.”

“Kombi i cili frikohet të i lë njerëzit e vetë të shpalosin të vërtetën dhe të pa vërtetën në një treg të hapur është komb që frikohet nga njerëzit e vetë.”

“Ndryshimi është ligj i jetës. Dhe ata të cilët shikojnë vetëm të kaluarën dhe të tashmen kanë gjasa të e humbasin të ardhmen.”

“Fali armiqtë e tu, por kurrë mos i harro emrat e tyre.”

“Mos u lut për jetë të lehtë. Lutu të jesh njeri i fortë.”

“Politika vendore vetëm mund të na mund;  politika e jashtme mund të na mbysë.”

“Përpjekjet dhe guximi nuk mjaftojnë pa shkak dhe drejtim.”

“Jam idealist pa iluzione.”

“Nëse shoqëria e lirë nuk mund të u ndihmojë të varfërve që janë shumë , nuk mund t’i shpëtojë të pasurit që janë pak.”

“Nëse ndonjëri është mjaft i çmendur të dëshirojë të e vrasë Presidentin e Shteteve të Bashkuara, mund të e bëjë. E gjithë për çka duhet të përgatitet është të e japë jetën e tij për atë të presidentit.”

“Është fakt, për fat të keq, se ne mund të e sigurojmë paqen vetëm duke u përgatitur për luftë.”

“Udhëheqja dhe mësimi janë të domosdoshme për njëra tjetrën.”

“Le të mos negociojmë kurrë nga frika. Por të mos kemi kurrë frikë që të negociojmë.”

“Njeriu akoma është kompjuteri më i jashtëzakonshëm nga të gjithave.”

“Njerëzimi duhet t’i jep fund luftës, përderisa lufta si ka dhënë  fund njerëzimit.”

“E gjitha çka nënat duan është që bijtë e tyre të rriten dhe të bëhen presidentë, por nuk duan të bëhen politikanë në proces.”

“Babai gjithnjë më patë thënë se biznesmenët janë bijë kurvash, por nuk e kam besuar deri më tani.”

“Miq të mi amerikanë, mos pyesni çfarë mund të bëj vendi juaj për ju, pyesni ju çfarë mund të bëni për vendin tuaj.”

“Paqja është proces, ditor, javor, mujor, që gradualisht ndryshon mundësitë, ngadalë gërryen barrierat e vjetra, shpejtë ndërton strukturat e reja.”

“Politika është sikur futbolli; nëse sheh dritë, kalo përmes vrimës.”

“Sigurisht që është punë e madhe, por nuk e njoh asnjë i cili mund të e bëjë më mirë se unë.”

“Rruga më e mirë e përparimit është rruga e lirisë.”

“Injoranca e një votuesi në demokraci dëmton sigurinë e të gjithëve.”

“Koha për ta riparuar çatinë është kur dielli është duke ndritur..”

“Shtetet e Bashkuara duhet të lëvizin shumë shpejtë për të qëndruar në vend.”

“Gjërat nuk ndodhin. Gjërat janë të krijuara që të ndodhin.”

“Ata të cilat nuk kanë frikë të dështojnë tmerrshëm mund të arrijnë shumë.”

“Ata që e bëjnë revolucion paqësor të pamundshëm do ta bëjnë revolucionin e dhunshëm të pashmangshëm.”

“Ne duhet shfrytëzuar kohën si mjet, jo shtrat.”

“Ne do të dëshirojmë të jetojmë siç kemi jetuar më parë, por historia nuk do ta lejojë këtë.”

“Ne filluam lundrimin në këtë det të ri sepse në të ka dituri për tu fituar.”

“Ne nuk duhet harruar se arti nuk është formë e propagandës; është formë e së vërtetës.”

“Na duhen njerëz të cilët mund të ëndërrojnë gjërat që asnjëherë nuk kanë ekzistuar.”

“Ne duhet gjetur kohë që të ndalojmë dhe t’i falënderojmë njerëzit të cilët ndryshojnë jetën tonë.”

“Atyre që u jepet shumë, nga ata shumë kërkohet.”

“Një person mund të bëj ndryshim, dhe të gjithë duhet provuar.”

“Një lajthitje nuk bëhet gabim në një kohë që nuk refuzon të e përmirësosh.”

“Batica në rritje ngrit të gjitha anijet.”

“Udhëtimi njëmijë milje fillon me një hap.”

“Krizat e mëdha prodhojnë njerëz të mëdhenj dhe punë me kurajë.”

“Të gjithë ne nuk kemi talent të njëjtë, por të gjithë ne duhet të kemi shans të njëjtë të zhvillojmë talentin tone.”

“Ky vend nuk mund të lejojë të jetë materialisht i pasur dhe shpirtërisht i varfër.”

“Historia është një mësuese e pamëshirshme. Ajo nuk ka të tashme, ka vetëm të shkuar që rend drejt së ardhmes. Po të përpiqesh ta frenosh, atje të hedh tutje.”

“Gjeografia na ka bërë ne fqinj. Historia na ka bërë miq. Ekonomia na ka bërë ne partnerë, dhe nevoja na ka bërë ne aleatë. Ata të cilët Zoti i ka bashkuar Zoti, le të mos i ndajë njeriu”

“Problemet tona janë të krijuar nga njeriu, prandaj ato duhen zgjidhur nga njeriu. Dhe njeriu mund të jetë i madh sa ai të dojë. Nuk ka probleme të fatit njerëzor përtej qenieve njerëzore.”

“Toleranca nuk e përfshin përkushtimin e dikujt ndaj fesë. Më shumë ajo dënon shtypjen ose padrejtësinë ndaj të tjerëve.”

“Ka rreziqe dhe kosto të veprimit. Por ato janë shumë më të vogla se rrezja e gjatë e rreziqeve të mosveprimit.”

– John F. Kennedy