Ese filozofike nga Dr. Muhamedin Kullashi

Filozofi bashkëkohor italian Giorgio Agamben ofron një interpretim origjinal tëteorisë së Aristotelit mbi miqësinë.