Ballina Blog Faqe 300

Platoni

Mos e trajnoni një fëmijë të mësojë me forcë ose vrazhdësi, por drejtojeni deri tek njohja përmes asaj që e argëton mendjen e tij, sepse në këtë mënyrë ju do të keni më shumë mundësi ta zbuloni me saktësi, aftësin e veçantë të gjenialitetit të secilit.

Vincent Van Gogh

Është mirë të duash shumë gjëra, sepse aty qëndron forca e vërtetë dhe kushdo që dashuron shumë, ai edhe bënë shumë, përmbush shumë dhe çkado që bëhet më dashuri, bëhet mirë.

Hermann Hesse

Mund të jetë e rëndësishme për mendimtarët e mëdhenjë ta ekzaminojnë botën, ta shpjegojnë dhe ta përbuzin atë. Por unë mendoj se është e rendësishme vetëm ta duam botën, jo ta përbuzim atë, jo ta urrejmë njëri tjetrin, por të jemi në gjendja të kujdesemi për botën, për veten tonë dhe për të gjitha krijesat me dashuri, admirim dhe respekt.

– Hermann Hesse, “Siddhartha”

Herakliti

Lejoje veten të mendojë vetëm ato mendime të cilat përputhen me principet tuaja dhe të cilat mund ta mbajnë dritën shkëlqyese të ditës. Ditë pas dite, zgjedhjet e juaja, mendimet e juaja, veprimet e juaja e modelojnë personin që do të bëheni. Integriteti i juaj e përcakton fatin tuaj.

Paulo Coelho

Ai e kishte njohur njërën nga gratë më të mira dhe e kishte ndarë gjithësinë e vet me të. Ata i kishin parë malet e njejta dhe lisat e njejtë, edhe pse secili prej tyre i kishte parë ata në mënyrë të ndryshme. Ajo i’a njihte dobësitë e tij, momentet e tij të urrjejtjes, momentet e dëshpërimit. Sidoqoftë, ajo ishte në anën e tij. Ata e ndanin të njejtën gjithësi.

Paulo Coelho, “The Valkyries”

Franz Kafka

Duke besuar me pasion në diçka që ende nuk e ekziston vërtetë, ne e krijojmë atë. Ajo që nuk ekziston është vetëm diçka që nuk e kemi dëshiruar mjaftueshëm.

Dhjetë filozofët e mëdhenjë që kanë vuajtur nga çrregullime psiqike!

Ata që shtrojnë pyetje të vështira, të tilla si: “pse gjendemi këtu?”, “ prej nga e nxjerrim moralin?” dhe “çfarë realisht do të thotë të jesh përtokë?”, i kanë dhënë njerëzimit njohuri të mahnitshme filozofike, si dhe udhëzime etike.

Elie Wiesel

E kundërta e dashurisë nuk është urrejtja, por indiferenca; e kundërta e artit nuk është shëmtia, por indiferenca; e kundërta e besimit nuk është herezia, por indiferenca; dhe e kundërta e jetës nuk është vdekja, por indiferenca.

Albert Einstein

Krijesa njerëzore është një pjesë e tërësis, të cilën ne e quajmë univers, një pjesë e limituar në kohë dhe hapësirë. Ai e përjeton veten, mendimet dhe ndjenjat e veta si diçka të ndarë prej pjesës tjetër, një lloj iluzioni optik i vetëdijes së tij. Ky lloj iluzioni është njëlloj burgu për ne, i cili na kufizon brenda dëshirave tona. Qëllimi ynë duhet të jetë çlirimi i vetes tonë nga ky burg duke e zgjeruar rrethin tonë të dhembshurisë, duke i përqafuar të gjitha krijesat e gjalla dhe gjithë plotënin e natyrës në bukurinë e saj.

– Albert Einstein

Tre keqkuptime ndaj Marksit

Filozofët dhe teoritë që ata kanë përfaqësuar jo gjithmonë janë interpretuar drejt përgjatë historisë. Kjo qoftë nga mosnjohja e tyre, konteksti historik, por shumë herë mendimet e tyre janë shtrembëruar edhe qëllimshëm.

Filozofi i madh gjerman Karl Marx është njëri prej tyre.

MË TË POPULLARIZUARAT

MË TË LEXUARAT

Karl R. Popper

"Filozofia është një aktivitet i domosdoshëm sepse ne, të gjithë, shumë gjëra i marrim si të sigurta dhe shumë nga këto supozime janë të...

Gautama Buddha